Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Về thăm đền cũ, hàng Buồm
Ngó qua bút tích Thái sư họ Trần?