Câu đố về thực vật:

Hoa bé tí ti
Lá nhiều nhỏ nhỏ
Thoảng hương thương nhớ
Mối tình biệt ly
Là cây gì?