Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Tựa như lòng mẹ bao la 

Mênh mông bát ngát, lại sâu khôn lường?

Đố là gì?