Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đến thăm thị xã Phan Rang
Chơi rừng, tắm biển, bãi gì hỡi em?