Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có gốm Bát Tràng
Để anh mua gạch xây hồ, tặng em?