Câu đố về thực vật và hoa quả:

Con đóng khố, bố cởi truồng.
(Là cây gì?)