Câu đố về động vật:

Trong tôi xấu xí xù xì.
Đêm về người ngủ tôi thì bắt sâu
Khi nào trời nắng quá lâu
Tôi kêu mấy tiếng mưa đâu bay về?
(Là con gì?)