Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa hôm nay gọi ngày sau
Cả năm chiu chắt mỡ màu đất đai.
Xuân sang ấm cả đất trời
Bật màu hoa nở vàng tươi trên cành.
(Là hoa gì?)