Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Bạch Đằng, Nam Hán tiêu vong
Ai người chiến thắng ghi công rạng ngời?