Câu đố về các loài động vật:

Trong đầm bơi xuống bơi lên
Đứt đuôi đổi họ thay tên lên bờ?