Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

“Đông Hồ” tranh đẹp dân gian
ai người ưa chuộng, đố anh nơi nào?