Câu đố về đồ vật:

Bạn vui, người ấy cũng vui
Bạn buồn, người ấy buồn lây tức thì?