Câu đố về vật dụng:

Sinh ra thân phận thấp cao
Hai mặt khắc chữ anh hào mấy tay
Là con gì?