Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Tròn vành vạnh, trắng phau phau
Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm.
(Là cái gì?)