Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Vốn tên là “Bãi cát vàng”
Một quần đảo lớn giăng hàng ngoài khơi?