Câu đố về thực vật:

Đã yếu ớt lại không khôn
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn lại còn sống dai
Là cây gì?