Câu đố về vật dụng:

Có cổ mà chẳng có đầu
Có miệng chẳng nói một câu bao giờ
Là cái gì?