Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Trời cao đỏ rực một màu 

Dưới đất trường học vắng tanh, mùa gì?

 

Đố là gì?