Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Vừa bằng thằng bé lên ba
Thắt lưng con cón chạy ra ngoài đồng.
(Là gì?)