Câu đố về thực vật:

Thân gai góc
Đứng giữa trời
Không xương mà gọi là xương
Không bay mà gọi là rồng mới hay
Là cây gì?