Câu đố về thực vật, hoa quả:

Củ gì tên gọi như tiên?
Củ gì nghe cứ như quên đường về?
(Là những củ gì?)