Câu đố về thực vật:

Trên mặt đất mẹ vươn mình
Đàn con sớm tối ẩn mình đất sâu
Là cây gì?