Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Hồ nào trong ấm ngoài êm
Làm nên điện sáng, người người hân hoan?