Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Từ tre, từ trúc mà ra
Tôi thành bạn hát, bạn ca cùng người
Thon dài một đốt thế thôi
Bao nhiêu nốt nhạc thành lời ngân nga.
(Là cái gì?)