Câu đố về đồ vật:

Mặt thì nhẵn thín da trâu
Ngày ngày chịu đánh lại vui, chẳng buồn?