Câu đố về thực vật, hoa quả:

Thoạt nhìn như dáng cây đa
Quá nhiều gai bọc trứng gà ở trong
Chín thơm, thơm đến nao lòng
Mà sao tên gọi là "không biết gì?"
(Là quả gì?)