Trên đầu những giáo cùng gươm,
Mắt lồi trong tự hạt cườm láo lơ,
Bơi theo dòng nước lững lờ,
Chân chèo, đuôi lái vật vờ đó đây.

Đố là con gì?

 

con tôm hùm - truyện chú mèo con