Câu đố về con người và địa danh:

Nước kia chẳng thể chia hai
Sông kia chẳng thể có hai tấm lòng
Là sông nào?