Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Về thăm Bình Định quê ta
Có bãi biển đẹp sát thành phố xinh?