Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Có người trên Bạch Đằng Giang
Đóng sâu cọc nhọn, dọc ngang sáng ngời
Phá quân Nam hán tơi bời
Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?