Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Trạng nào ở tuổi mười ba
Vinh quy về nhà chờ lớn vua phong?.
(Là ai?)