Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Ai về sông Hậu miền Tây
Xuôi dòng nước chảy đổ ra cửa nào?