Câu đố về vật dụng:

Mười ông vác hai cây sào
Làm việc như múa anh hào mấy tay
Là cái gì?