Câu đố về đồ vật:

Giờ mình cho họ đạp lưng
Đến khi cao ngất, ngó chừng trơ xương?