Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Trải dài theo bước chân đi
Sông gì mẹ Suốt đưa đoàn quân sang?

Đố là sông gì?