Câu đố về vật dụng:

Mặt mẹ trải rộng mênh mông
Loài người yêu mẹ tình không bến bờ
Là mặt gì?