Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu có cảng Nhà Rồng
Có nhà lưu niệm, có dòng sông xanh?