Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Tôi nghèo như giếng khô rang
Hễ ai muốn có xếp hàng bên tôi
Có 1 thì sẽ được 10
Nghèo khó tôi vẫn được người ghi công.
(Là số mấy?)