Ở nơi cao nhất trên đầu

Chẳng đen như tóc, lại màu đỏ tươi?

 

Là mào của con gà trống