Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có dốc Pha Đin
Dô hò kéo pháo, vệ quân oai hùng?