Câu đố về động vật:

Tôi là chiếc máy nhỏ xinh
Lá cây lại hóa tài tình thành tơ.
Từ ngàn xưa đến bây giờ
Cho người đẹp mãi - Tôi chờ chi đâu?
(Là con gì?)