Câu đố về động vật:

Chỉ to như hạt đỗ đen
Thường bay đến đâu cơm canh của người.
Thức ăn phải đậy ai ơi
Keo nó gieo bệnh làm người ốm đau.
(Là con gì?)