Câu đố khác:

Nhà em là một cái mai
Bỏ huyền, thêm hỏi, chói tai vô cùng?