Câu đố khác:

Tôi đây là bạn nàng Kim
Hỏi đi, nặng đến, có em tức thì
Thêm huyền, bỏ nặng là chi
Vứt nặng, thêm sắc, đầu sao ngứa hoài?