Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu gì nức tiếng giàu sang
Đầu năm sung túc, tiền vô đầy nhà?