Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa gì sáng trắng, chiều hồng?
Hoa gì ngoảnh mặt hướng đông, lệ thường?
Hoa gì đêm tỏa ngát hương?
Hoa gì nở vội đêm trường canh khuya?
(Là những hoa gì?)