Câu đố về động vật:

Chim gì hay nói nhiều lời?
Chim gì giúp ích cho người trừ sâu?
Chim gì có mũ đội đầu?
Chim gì có áo nhuộm màu vàng anh?
(Là những chim gì?)