Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Hữu tình đẹp cảnh núi non
Mái chùa thấp thoáng, động cao lưng trời
Tiếng người đẽo đá sớm trưa
Tay vàng điêu khắc bao nhiêu công trình.