Câu đố về thực vật:

Tóc xanh mà mặc áo xanh
Có buồng, có quả cũng xanh một màu
Là cây gì?