Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa gì tên để thổi cơm
Không sinh từ lúa mà đơm đỏ cành?
Hoa gì chùm nhỏ màu xanh
Mùa hè thêm ngọt bát canh cua đồng?
Hoa gì vàng, đỏ, tím, hồng
Tên như để viết, có dòng kẻ ngang?
Hoa gì chào đón xuân sang
Rung rinh cánh đỏ nhị vàng đẹp tươi?
(Là những hoa gì?)